Informacje dla pracowników

Godziny rektorskie

KOMUNIKAT

W związku z Inauguracją roku akademickiego 2015/2016, która odbędzie się
dnia 1 października 2015 roku, o godz. 1600 w Sali Koncertowej przy ul. Gdańskiej 20,ogłaszam godziny rektorskie od godziny 1200 – 2200.

Rektor

 

Organizacja roku akademickiego 2015-2016

Organizacja roku akademickiego 2015-2016

 

Składanie propozycji rezerwacji dni pracy, godzin oraz sal na rok akademicki 2015/2016

UWAGA PEDAGODZY !

Proszę Państwa Pedagogów o składanie propozycji rezerwacji dni pracy, godzin oraz sal na rok akademicki 2015/2016 w Dziale Nauczania do dnia 14.09.2015 r.

Prorektor ds. organizacji, nauki
i współpracy z zagranicą
prof. zw. dr hab. Maria Murawska

Bydgoszcz, dnia 08.07.2015 r.

 

Biblioteka Muzyczna Naxos

  Uwaga Pedagodzy i Studenci

Z dniem 17. 04. 2014 r. zostanie uruchomiona wersja testowa Biblioteki Muzycznej Naxosa.
Firma Naxos jest jednym z wiodących wydawców muzyki klasycznej na płytach CD na świecie. Katalog Naxos stanowi jedyną w swoim rodzaju encyklopedię muzyki, można zaryzkować twierdzenie, że jest to w chwili obecnej najobszerniejszy wybór nagrań muzyki poważnej.

Więcej: Biblioteka Muzyczna Naxos

 

ZARZĄDZENIE NR 51

 

ZARZĄDZENIE NR 51

REKTORA
AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
W BYDGOSZCZY

w sprawie korzystania przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Akademii z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami w związku z zatrudnieniem w Akademii      pdf

 

Wniosek nauczyciela akademickiego

Do pobrania

Wniosek nauczyciela akademickiego w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych doc

 

 

 

Informacje o płatności wynagrodzenia

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1852)

§ 25.     
    
1. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny są wypłacane nauczycielowi akademickiemu z góry, a pozostałe składniki wynagrodzenia wypłacane są z dołu, po dokonaniu rozliczenia pracy lub zadań.    
    
2. Prawo do wypłaconego z góry wynagrodzenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosunek pracy, z tym że pracownik zachowuje wypłacone za ten miesiąc wynagrodzenie.    
    
3. Wynagrodzenia wypłacane z góry, o których mowa w ust. 1, są wypłacane w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenia są wypłacane w następującym po nim pierwszym dniu roboczym.

 
aktualnościwładze uczelnistruktura uczelnidla wykładowcówdla studentówkontaktKontakt z administratorem
Copyright © 2020 Akademia Muzyczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.