Informacja z realizacji Projektu RPO w IV kwartale 2011 roku

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

 

Informacja z realizacji Projektu RPO w IV kwartale 2011 roku  -  Działanie 3.1

W IV kwartale 2011 roku  w budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy realizowane były dalsze roboty ogólnobudowlane i instalacyjne objęte zakresem harmonogramu rzeczowo – finansowego Projektu RPO.

W okresie tym kontynuowano rozpoczęte i realizowano nowe roboty wykończeniowe :

- zakończono izolowanie murowanych kanałów wentylacyjnych wełną mineralną oraz wykonano szpachlowanie i malowanie farbą dyfuzyjną ścian kanałów,

- wymieniono i obudowano stolarkę okienną, do wymiany pozostały okna na klatce ewakuacyjnej ( realizacje tych prac przewidziano w II kwartale 2012 r.),

- wykonano obróbki płyt gipsowych i szpachlowanie powierzchni ścianek STG, na których nie będą montowane okładziny akustyczne,

- w pomieszczeniach dydaktycznych na piętrze realizowano montaż konstrukcji rusztów dla zamocowania okładzin akustycznych na ścianach,

- w pomieszczeniach, w których zamontowano ruszty przystąpiono do mocowania ustrojów akustycznych,

- rozpoczęto prace przy montażu kabiny reżyserii dźwięku, wykonano :

  • montaż zewnętrznego stropu podwieszonego,
  • ustawiono profile ścienne i zamontowano opłytowanie zewnętrznych ścianek DIVA
    z płyt Piano wraz z wypełnieniem izolacją z wełny mineralnej,
  • w przerwie dylatacyjnej między ściankami zawieszono folię akustyczna SEMAG,
  • przystąpiono do montażu wewnętrznych ścianek DIVA z płyt Piano,

- wykonano szpachlowanie ścian w pomieszczeniu foyer oraz ścian klatki schodowej ewakuacyjnej do poziomu piwnicy,

- obecnie realizowane jest szpachlowanie ścian klatki schodowej głównej zabytkowej,

z balustrady i schodów tej klatki usunięto stare powłoki malarskie, przygotowując je
do renowacji.

W omawianym okresie wykonywane były prace na dachach niskich :

- ułożono drugą warstwę papy termozgrzewalnej na obu połaciach dachu,

- na połaci północnej dachu zamontowano klapę dymową,

- na połaci południowej wykonano część obudowy konstrukcji czerpni,

- do wykonania pozostały obróbki blacharskie oraz dokończenie obudowy czerpni (krycie papą termozgrzewalną oraz blachą tytanowo-cynkową), prace te przewidziano do realizacji wiosną 2012 roku.

W ramach Projektu realizowano również roboty w zakresie instalacji sanitarnych :

- kontynuowany był montaż kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- podłączono wentylatory i chłodnię na dachu,

- przeprowadzono odbiory instalacji wody lodowej, ciepła technologicznego oraz instalacji hydrantowej p.poż.                                                                                    
 W zakresie instalacji elektrycznej rozpoczęto montaż osprzętu instalacji niskoprądowych  (czujki ruchu, czujki p.poż).

Poza robotami budowlanymi prowadzono działania w ramach promocji i informacji
o Projekcie. W dniu 14.10.2011r. w Expressie Bydgoskim zamieszczono informację

o realizacji Projektu RPO przez Akademię Muzyczną.

Ponadto przeprowadzono dystrybucję, do poszczególnych działów AMFN oraz instytucji zewnętrznych, wykonanych przez firmę Max-Media kalendarzy na 2012 rok, promujących realizowany Projekt RPO.

( 04 stycznia 2012 r.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Akademia Muzyczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.