Informacja z realizacji Projektu RPO w I kwartale 2012 roku - Działanie 3.1

Drukuj

W I kwartale 2012 roku w budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy realizowane były dalsze prace ogólnobudowlane i instalacyjne objęte zakresem harmonogramu rzeczowo- finansowego projektu RPO.

W okresie tym kontynuowano rozpoczęte i realizowano nowe roboty konstrukcyjne
i wykończeniowe:

- wzmocniono konstrukcję schodów drewnianych zabytkowej klatki schodowej,

- wykonano konstrukcje włazu na poddasze,

- zamontowano strop podwieszony w klatce schodowej głównej oraz obudowano klatkę od spodu płytami ogniochronnymi,

- w pomieszczeniach dydaktycznych na piętrze wykonano następujący zakres prac :

- osadzono parapety wewnętrzne w pozostałych pomieszczeniach objętych zakresem Projektu,

- przygotowano konstrukcje do montażu stopów podwieszonych akustycznych w korytarzach na piętrze oraz w niskiej części pomieszczenia foyer,

- zrealizowano montaż kabiny reżyserii dźwięku ;

- zamontowano i obudowano płytami STG prowadnice ścianek przesuwnych wydzielających pomieszczenie projekcyjne na piętrze oraz ścianki przesuwnej pomiędzy foyer
i pomieszczeniami baletu.

W ramach  Projektu realizowano również roboty w zakresie instalacji sanitarnych :

- zakończono montaż kanałów wentylacyjnych na piętrze,

- wykonano instalację hydrantową wraz z montażem szafek hydrantowych.

Ponadto z zakresu instalacji elektrycznej zakończono montaż osprzętu instalacji niskoprądowych  (czujki ruchu, czujki p.poż.).

( 05 kwietnia 2012 roku )

1

2

3

4

5

6

7

8

9