Informacja z realizacji Projektu RPO w II kwartale 2012 roku – Działanie 3.1

Drukuj

W II kwartale 2012 roku w budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy realizowano
i zakończono wszystkie roboty ogólnobudowlane i instalacyjne objęte zakresem harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu RPO.

W okresie tym zrealizowano następujące roboty budowlane wykończeniowe:

- wykonano szpachlowanie, szlifowanie i malowanie tynków sufitów i ścian pomieszczeń na parterze i piętrze oraz klatek schodowych (zabytkowej i ewakuacyjnej ),

- wykonano szpachlowanie wapienno-trachidowe tynków i malowanie ścian i sufitów w wentylatorowniach, pomieszczeniu warsztatowym i przyłączu wody,

- zakończono montaż okładzin akustycznych sufitowych i ściennych w pomieszczeniach dydaktycznych i korytarzach na piętrze oraz wykonano ich malowanie,

- w w/wym. pomieszczeniach zamontowano również dyfuzory ścienne i sufitowe i okładziny z ecophonu,

- zakończono montaż okładzin akustycznych i dyfuzorów w kabinie reżyserii dźwięku,

- założono okładziny z ecophonu na ścianach i sufitach wentylatorowni,

- zamontowano stolarkę drzwiową w pomieszczeniach dydaktycznych oraz stolarkę drzwiową p.poż. w pomieszczeniach w piwnicy,

- wykonano i zamontowano ścianki mobilne w foyer i w korytarzu na piętrze ( wydzielające pomieszczenie projekcyjne),

- wykonano zabudowy meblowe pomieszczenia ochrony na parterze oraz hydrantu na piętrze,

- wykonano gabloty w zabudowie meblowej zamontowane w foyer i przy windzie w piwnicy,

- ułożono posadzki z płytek stylizowanych w piwnicy, na parterze oraz podeście piętra,

- ułożono glazurę podłogową i ścienną oraz zamontowano blaty kamienne i lustra w sanitariatach,

- położono płyty granitowe na klatce schodowej ewakuacyjnej oraz w wejściu głównym,

- wykonano i zamontowano balustradę z prętów stalowych na klatce ewakuacyjnej,

- wykonano posadzki z parkietu olejowanego w pomieszczeniach i korytarzach na piętrze i w pomieszczeniu ochrony na parterze,

- wykonano renowację istniejącej balustrady drewnianej na klatce schodowej zabytkowej i wykonano na jej wzór nową balustradę z poziomu piwnicy na parter,

- zamontowano nowe stopnie schodowe dębowe na klatce zabytkowej,

- wykonano i zamontowano nowe drzwi zewnętrzne ( na wzór zdemontowanych zabytkowych),

- zakończono roboty blacharskie i dekarskie na dachu niskim oraz dokończono obudowę czerpni.

W zakresie instalacji sanitarnych :

- zakończono montaż i podłączenie central wentylacyjno-klimatyzacyjnych NW2, NW3, NW4 i przeprowadzono ich rozruch,

- zainstalowano biały montaż i armaturę w sanitariatach.

W zakresie instalacji elektrycznej :

- zamontowano oprawy oświetlenia liniowego w korytarzu na piętrze i w sanitariatach oraz oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach dydaktycznych i na klatce ewakuacyjnej,

- zamontowano lampy AM 160-AS w foyer, wejściu głównym i na klatce schodowej zabytkowej,

- zainstalowano osprzęt elektryczny we wszystkich pomieszczeniach objętych Projektem.

Obiekt wyposażono w dźwig osobowy i platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych.

W dniu 19.06.2012 r. Generalny Wykonawca firma KONTBUD Sp. z o.o. powiadomił Inwestora na piśmie o zakończeniu realizacji robót budowlanych objętych Projektem RPO i zgłosił gotowość do ich odbioru.

W chwili obecnej trwają czynności odbiorowe i przygotowanie części dydaktycznej obiektu do użytkowania.

( 13 lipiec 2012 r.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11