Informacja z realizacji Projektu RPO w III kwartale 2012 roku

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Informacja z realizacji Projektu RPO w III kwartale 2012 roku – Działanie 3.1

 W dniu 16 lipca 2012 r. zakończono czynności odbiorowe robót budowlanych zrealizowanych  w ramach Projektu RPO pod nazwą : „Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem”
i  podpisano protokół odbioru końcowego.

O zakończeniu robót oraz zamiarze przystąpienia do użytkowania pomieszczeń dydaktycznych powiadomiono odpowiednie służby . W miesiącu sierpniu odbyły się odbiory z ramienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Po uzyskaniu pozytywnych opinii w/wym. służb Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, na wniosek władz Akademii Muzycznej , wydał w dniu 28.09.2012 r.                 decyzję o pozwoleniu na użytkowanie pomieszczeń dydaktycznych objętych Projektem RPO.

W dniu 01 października 2012 r. rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne w nowo oddanych pomieszczeniach.

Ponadto w miesiącu sierpniu sale zajęć indywidualnych zostały wyposażone w nowe fortepiany – dwa firmy Steinway i sześć firmy Yamaha.

W chwili obecnej trwają procedury zakupu i dostawy pozostałych, ujętych w Projekcie, instrumentów oraz sprzętów i wyposażenia.

 ( 09 październik 2012 r.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Akademia Muzyczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.