Informacja z realizacji Projektu RPO w IV kwartale 2012 roku - Działanie 3.1

Drukuj

W IV kwartale 2012 roku w ramach Projektu RPO zrealizowano procedury zakupu i dostawy, ujętych w Projekcie, instrumentów i wyposażenia.

Zakupiono i dostarczono osiem fortepianów i jedenaście instrumentów muzyki dawnej do sal dydaktycznych oraz podstawowe wyposażenie studia reżyserii dźwięku.

W okresie tym  zrealizowano III etap promocji Projektu, w ramach którego wykonano tablicę pamiątkową, tablicę informacyjną z wykazem zakupionych w ramach Projektu instrumentów i wyposażenia oraz foldery z informacjami o przebiegu i efektach zrealizowanego Projektu.

Ponadto w dniach 20 i 21 grudnia 2012 r.  TV Oddział w Bydgoszczy wyemitowała  na zlecenie Akademii Muzycznej cztery  spoty reklamowe promujące Projekt.

W dniu 31.12.2012 r. zakończono realizację Projektu unijnego łącznie z uregulowaniem wszystkich należności.

Rozliczenie Projektu nastąpi w I kwartale 2013 roku.

 

( 04 styczeń 2013 r. )

1

2

3

4

5

6

7