Informacja z zakończenia realizacji Projektu RPO dnia 30.06.2013 r. – Działanie 3.1

Drukuj

 

Informacja z zakończenia realizacji Projektu RPO dnia 30.06.2013 r. – Działanie 3.1

W maju 2010 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Akademią Muzyczną w Bydgoszczy została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu „Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem” będącym kolejnym etapem realizacji inwestycji. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Projekt RPO obejmował modernizację i pierwsze wyposażenie sal dydaktycznych wraz z pomieszczeniami przynależnymi. W skład 12 sal dydaktycznych wchodzą: 6 sal ćwiczeń indywidualnych, sala muzyki dawnej, sala zajęć zbiorowych, studio reżyserii dźwięku, studio reżyserii obrazu, dwa pomieszczenia montażu dźwięku. Do pomieszczeń przynależnych wchodzą: pomieszczenie ochrony, warsztat, przyłącze wody, dwie wentylatorownie wentylacji i klimatyzacji, foyer, klatka schodowa zabytkowa i klatka schodowa ewakuacyjna. Całkowita powierzchnia wymienionych pomieszczeń wynosi 898,37 m2 , w tym sale dydaktyczne 334,04 m2 . Budynek został ponadto wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych oraz dźwig osobowy.

 

Oddane do użytku sale dydaktyczne poprawią w znaczący sposób warunki nauczania dla pedagogów jak i dla studentów .

 

Dla uzyskania jeszcze lepszych efektów nauczania zakupiono, w ramach Projektu RPO, wyposażenie w postaci: 8 fortepianów, 11 instrumentów muzyki dawnej oraz 4 zestawy sprzętu na wyposażenie studia reżyserii dźwięku. Szczegółowy wykaz kupionego sprzętu przedstawiono w gablocie zamontowanej przy budynku na ul. Gdańskiej 20.

 

Całkowita wartość projektu RPO wynosi 7 463 849,94 zł, w tym:

 

- prace budowlane 4 665 824,75 zł;

 

- zakup fortepianów 1 335 515,74 zł;

 

- instrumenty muzyki dawnej 338 910,89 zł;

 

- wyposażenie studia reżyserii dźwięku 609 895,50 zł;

 

- inne 514 603,06 zł.

 

Podział ze względu na źródła finansowania kształtuje się następująco:

 

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego             5 158 576,50 zł;

 

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego     1 997 048,09 zł;

 

-Wkład własny Akademii Muzycznej                            308 225,35 zł.

 

Studenci kierunku Reżyseria Dźwięku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy będą rozwijali swoje umiejętności w zakresie nagrań muzycznych w nowej reżyserce wyposażonej w nową konsoletę dźwiękową AWS 948 firmy Solid State Logic. Konsoleta jest jednym z najnowocześniejszych urządzeń oferowanych na rynku nagrań dźwiękowych wyposażonej także w najwyższej klasy monitory odsłuchowe firmy Lipiński Sound w formacie wielokanałowym (5.1).

 

Studio Reżyserii Dźwięku jest uzupełnieniem Studia Nagrań i Fonoteki Akademii Muzycznej.

 

Realizacja Projektu RPO została zakończona 31.12.2012 roku zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy osiągnięciu w 100% wskaźników realizacji celów Projektu.

 

(02 stycznia 2013 r.)