Informacja z przebiegu realizacji Projektu w I kwartale 2011 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

W I kwartale 2011 r. w budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy realizowane były roboty budowlane i instalacyjne objęte zakresem harmonogramu rzeczowo – finansowego Projektu RPO.

W okresie tym kontynuowano i zakończono roboty rozbiórkowe we wszystkich pomieszczeniach z zakresu Projektu :

- skuto stare tynki na ścianach i stropach,

- wykonano rozbiórki ścian i wykuto niezbędne otwory i wnęki,

- zdemontowano podsufitki i ślepy pułap stropodachów,

- rozebrano podłogi drewniane oraz posadzki betonowe i z kamienia sztucznego.

Po zakończeniu robót rozbiórkowych przystąpiono do prac uzupełniających tj. wzmacniania

 i przemurowywania osłabionych i uszkodzonych fragmentów ścian na parterze i piętrze.

W następnej kolejności rozpoczęto realizację robót konstrukcyjnych obejmujących:

- wykonanie schodów wewnętrznych klatki głównej z piwnicy na parter,

- wyprowadzenie szybu windowego do poziomu  + 4,72 m,

- montaż słupów i podciągu w pomieszczeniu foyer,

- wzmocnienie konstrukcji i zabetonowanie części stropu nad piwnicą,

- wykonanie napraw drewnianych belek stropowych i wzmocnienie konstrukcji stropu nad piętrem, ułożenie izolacji akustycznej i zabetonowanie stropu,

- wykonanie w stanie surowym schodów zewnętrznych od strony wschodniej wraz

z zaizolowaniem ścian zewnętrznych piwnic.

Kolejny etap obejmował roboty wykończeniowe. Wykonano tynki na ścianach i stropach

w pomieszczeniach w piwnicy i na piętrze. Ponadto oczyszczono i przystąpiono do renowacji zabytkowego stropu w pomieszczeniu foyer.

W omawianym okresie realizowane były również roboty instalacyjne.

W zakresie instalacji elektrycznych wykonano :

- demontaż wszystkich nieczynnych przewodów i tablic elektrycznych,

- zainstalowanie nowego przyłącza głównego,

- ułożenie przewodów instalacji elektrycznej i niskoprądowej na ścianach i stropach 
w pomieszczeniach przewidzianych na tym etapie robót do tynkowania.

W zakresie instalacji sanitarnych :

- realizowano prace przy montażu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych,

- przystąpiono do układania rurociągu instalacji wody lodowej oraz montażu agregatu wody lodowej,

- rozpoczęto i realizowano prace przy instalacji ciepła technologicznego.

Poza pracami budowlanymi w ramach Projektu RPO przeprowadzono dystrybucję
do poszczególnych działów Akademii Muzycznej oraz do instytucji zewnętrznych materiałów reklamowych promujących Projekt wykonanych przez Firmę Max Media ( I etap realizacji zamówienia ).

( 11 kwietnia 2011 r. )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Copyright © 2020 Akademia Muzyczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.