Informacja z realizacji Projektu RPO w II kwartale 2011 roku.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

W II kwartale 2011 roku w budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy realizowane były roboty budowlane i instalacyjne objęte zakresem harmonogramu rzeczowo  - finansowego Projektu RPO.

W okresie tym kontynuowano roboty konstrukcyjne oraz wykonywano roboty uzupełniające w pomieszczeniach wchodzących w zakres Projektu :

- dokończono wzmacnianie i przemurowywanie osłabionych i uszkodzonych fragmentów ścian na parterze i na piętrze,

- wykonano wzmocnienie konstrukcji i zabetonowano część stropu nad parterem,

- zakończono realizację szybu windowego (ściany i  płyta stropowa) oraz wymurowano kanały wentylacyjne przy szybie windowym,

- wykonano otwory wraz z nadprożami dla przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych,

- kontynuowano wymianę i naprawę drewnianych belek stropowych oraz wzmacnianie konstrukcji stropodachu za pomocą profili stalowych,

- zabezpieczono antykorozyjnie i  p.poż. farbą ogniochronną stalowe elementy konstrukcyjne.

W następnym etapie przystąpiono do realizacji robót wykończeniowych, a mianowicie :

- wykonano tynki w pomieszczeniach na parterze, klatce schodowej głównej oraz w części pomieszczeń na piętrze,

- kontynuowano prace  przy renowacji zabytkowego stropu w foyer,

- wykonano roboty tynkarskie w kanałach wentylacyjnych przy szybie windowym.

W omawianym okresie realizowano również roboty przy remoncie dachu oraz prowadzono prace na zewnątrz obiektu:

- rozebrano istniejące i wykonano nowe schody zewnętrzne od strony budynku BWA,

- rozebrano schody od strony północnej, prowadzące na parter, wykonano wykop pod deskowanie nowych schodów oraz izolację zewnętrzną ścian piwnic,

- wymieniono deskowanie stropodachu i pokryto dach jedną warstwą papy termozgrzewalnej,

- przeprowadzono impregnację grzybobójcza konstrukcji drewnianej stropodachu,

- rozpoczęto wykonywanie impregnacji ogniochronnej konstrukcji drewnianej i deskowania stropodachu od strony spodniej lakierem p.poż. do REI 60,

- na stropodachu od strony północnej wymieniono obróbki blacharskie i rynny oraz zamontowano klapę dymową i konstrukcje wsporcze pod wentylatory i maszt antenowy,

- przystąpiono do montażu konstrukcji wsporczych pod urządzenia dachowe na stropodachu od strony południowej obiektu.

Ponadto w ramach Projektu realizowane były roboty instalacyjne.

W zakresie robót elektrycznych ułożono przewody instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej w pomieszczeniach na parterze, piętrze i klatce schodowej głównej.

W zakresie instalacji sanitarnych :

- zakończono montaż central wentylacyjno-klimatyzacyjnych wraz z podłączeniem do nich instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego,

- podłączono agregat wody lodowej do instalacji,

- zdemontowano starą instalację centralnego ogrzewania i zainstalowano nowe piony i poziomy stalowe c.o.

Poza robotami budowlanymi przeprowadzono działania w zakresie promocji i informacji o Projekcie. W dniu 22.04.2011 r. w Gazecie Wyborczej zamieszczono informację o realizacji Projektu RPO przez Akademie Muzyczną. Ponadto przeprowadzono rozmowy z Biurem Reklamy TV Bydgoszcz  w sprawie emisji materiału reklamującego Projekt.

( 30 czerwca 2011 r. )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Copyright © 2020 Akademia Muzyczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.