Informacja z realizacji Projektu RPO w III kwartale 2011 roku.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

 

W III kwartale 2011 roku w budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy realizowane były dalsze roboty budowlane i instalacyjne objęte zakresem harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu RPO.

W okresie tym kontynuowano i zakończono roboty konstrukcyjne wraz z wykonaniem robót towarzyszących w pomieszczeniach wchodzących w zakres Projektu:

- zakończono realizację konstrukcji żelbetowej szybu windowego,

- dokończono roboty murarskie kanałów wentylacyjnych przy szybie windowym,

- wymurowano ścianki działowe w pomieszczeniach sanitarnych na piętrze,

- zakończono wymianę i naprawę drewnianych belek stropowych oraz wzmacnianie konstrukcji stropodachu za pomocą profili stalowych,

- zakończono impregnację ogniochronną konstrukcji drewnianej i deskowania stropodachu
od strony spodniej lakierem p.poż. do REI 60,

- wykonano montaż stalowych konstrukcji wsporczych pod urządzenia dachowe oraz montaż konstrukcji czerpni na dachu,

- zabezpieczono antykorozyjnie i p.poż. farbą ogniochronną stalowe elementy konstrukcyjne,

- słupy stalowe w pomieszczeniu foyer zabezpieczono p.poż. farbą ogniochronną oraz obudowano płytami ogniochronnymi do REI 120,

- wykonano nowe schody zewnętrzne od strony północnej, prowadzące na parter, wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz zasypką filtracyjną i ułożeniem kostki brukowej.

W omawianym okresie wykonywano również roboty dekarskie i blacharskie na południowej połaci dachu.

Ponadto kontynuowano rozpoczęte i realizowano nowe roboty wykończeniowe:

- wykonano izolację przeciwdźwiękową stropodachu z płyt z wełny mineralnej oraz paraizolację z folii polietylenowej,

- zamontowano okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych,

- wykonano impregnację grzybobójczą oraz malowanie lakierem p.poż. konstrukcji wieszara drewnianego na piętrze  i przystąpiono do jego obudowy płytami ogniochronnymi do EI 120,

- wykonano tynki w pomieszczeniach na piętrze oraz na klatce schodowej ewakuacyjnej,

- zrealizowano montaż konstrukcji lekkich ścianek STG na piętrze (z wyjątkiem pomieszczenia reżyserii dźwięku) i w pomieszczeniu ochrony na parterze, ułożono izolację akustyczną ścianek z płyt z wełny mineralnej,

- ułożono izolacje i siatki zbrojeniowe podposadzkowe i wykonano podłoża betonowe pod posadzki na parterze i piętrze,

- prowadzone były prace przy renowacji zabytkowego stropu w foyer, do wykonania pozostało ostateczne wykończenie w postaci gładzi gipsowej i malowania.

W ramach Projektu realizowano również roboty instalacyjne.

W zakresie robót elektrycznych :

- ułożono przewody instalacji elektrycznej i instalacji niskoprądowych w pomieszczeniach

na piętrze i na parterze oraz klatce schodowej ewakuacyjnej,

- zainstalowano okablowanie strukturalne w pomieszczeniach na parterze i piętrze,

- rozprowadzono instalacje w ściankach działowych STG,

- zamontowano podstawy mocujące lamp AM 160 WS na zabytkowym stropie w foyer,

- wykonano instalacje oświetlenia i podgrzewania schodów zewnętrznych od strony północnej.

W zakresie instalacji sanitarnych:

- wykonano instalacje wody lodowej i ciepła technologicznego wraz z  malowaniem orurowania  i  montażem izolacji termicznej  przewodów instalacyjnych,

- na dachu zamontowano skraplacz i część wentylatorów wywiewnych dachowych,

- zakończono montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników,

- rozprowadzono instalację AKPiA,

-wykonano instalację hydrantową p.poż.,

- na piętrze i na dachu realizowano montaż kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Dnia 26 września br. budowę wizytowali radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem robót realizowanych w ramach Projektu RPO. Ocena realizacji Projektu wypadła pozytywnie.

( 05 października 2011 r. )

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Copyright © 2020 Akademia Muzyczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.