Działanie 7.1

Informacja z realizacji Projektu RPO - Działanie 7.1

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Od rozpoczęcia robót budowlanych tj. od 02.01.2012 roku do 30.03.2012 roku realizowane były roboty, będące w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu RPO.

Więcej: Informacja z realizacji Projektu RPO - Działanie 7.1

 

Informacja z realizacji Projektu RPO w 2011 roku - Działanie 7.1

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

 

W 2011 roku kontynuowano działania, mające na celu pozyskanie środków finansowych na realizację Projektu pod nazwą :

„Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu, zgodnie z zatwierdzonym projektem.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy. Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.

Więcej: Informacja z realizacji Projektu RPO w 2011 roku - Działanie 7.1

   

Informacja z przebiegu realizacji inwestycji w 2010 roku.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

W roku 2010 podjęto działania, mające na celu pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na wkład własny do Projektu pod nazwą :

„ Roboty odtworzeniowo - konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu, godnie z zatwierdzonym projektem.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy.  Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.

Więcej: Informacja z przebiegu realizacji inwestycji w 2010 roku.

   

Strona 2 z 2

Copyright © 2020 Akademia Muzyczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.