Informacja z realizacji Projektu RPO - Działanie 7.1

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Od rozpoczęcia robót budowlanych tj. od 02.01.2012 roku do 30.03.2012 roku realizowane były roboty, będące w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu RPO.

W okresie tym wykonano roboty ogólnobudowlane :

- realizowano prace przy rekonstrukcji i naprawie zabytkowego stropu w sali koncertowej wraz z renowacją ozdobnego gzymsu obwodowego, do wykonania pozostały roboty malarskie sufitu i gzymsu,

- rozpoczęto roboty elewacyjne południowej strony obiektu :

  • wykonano inwentaryzację kształtów elementów architektonicznych elewacji (gzymsów, boni, obramowań drzwi i okien itp.),
  • odbito tynki zewnętrzne oraz uzupełniono ściany i zamurowano otwory w ścianach,
  • wykonano czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni elewacji,

wykonano obrzutkę i rozpoczęto tynki renowacyjne wraz z wyprofilowaniem gzymsów nad oknami piętra i na wysokości dachu.

W ramach Projektu realizowano również roboty w zakresie instalacji sanitarnych :

- dostarczono na budowę i przystąpiono do montażu centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej NW1.

Ponadto w omawianym okresie przygotowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy i dostawcy materiałów reklamowych promujących Projekt.

( 05 kwietnia 2012 r. )

1

2

3

4

5

5

7

8

9

 

 

Copyright © 2020 Akademia Muzyczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.