Informacja z realizacji Projektu RPO w II kwartale 2012 roku – Działanie 7.1

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

W II kwartale 2012 roku w budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy realizowane były roboty , będące w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu RPO.

W okresie tym wykonano roboty ogólnobudowlane :

- zakończono prace przy rekonstrukcji i naprawie zabytkowego stropu w sali koncertowej wraz z renowacją zabytkowego gzymsu obwodowego i wykonaniem robót malarskich,

- przystąpiono do prac wykończeniowych ścian sali koncertowej,

- na elewacji południowej obiektu wykonano następujące roboty:

  • wykonano tynki renowacyjne wraz z odtworzeniem detali architektonicznych (tralek, gzymsów, boni, obramowań drzwi i okien),
  • wykonano szpachlowanie tynków,
  • założono obróbki blacharskie gzymsów i zamontowano parapety zewnętrzne,

- rozpoczęto roboty elewacyjne na części elewacji strony zachodniej obiektu :

  • wykonano inwentaryzację kształtów elementów architektonicznych elewacji (tralek, gzymsów, boni, obramowań drzwi i okien itp.),
  • odbito tynki zewnętrzne oraz uzupełniono ściany i zamurowano otwory w ścianach,
  • wykonano czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni elewacji,
  • przeprowadzono neutralizację soli i ręczne odgrzybianie powierzchni elewacji do poziomu posadzki parteru.

W ramach Projektu realizowano również roboty z zakresu instalacji sanitarnych :

- zakończono montaż i przeprowadzono rozruch centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej NW1.

Ponadto w omawianym okresie ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę materiałów reklamowych promujących Projekt RPO.

( 13 lipiec 2012 r. )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Copyright © 2020 Akademia Muzyczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.