Informacja z realizacji Projektu RPO w III kwartale 2012 roku

Drukuj

Informacja z realizacji Projektu RPO w III kwartale 2012 roku – Działanie 7.1

 W III kwartale 2012 roku w budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy realizowane były roboty , będące w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu RPO pod nazwą : „ Roboty odtworzeniowo - konserwatorkie zabytkowej sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX – wiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem.”

W okresie tym wykonano roboty ogólnobudowlane :

- kontynuowano roboty wykończeniowe na sali koncertowej :

- w pomieszczeniach sanitarnych na parterze układano płytki stylizowane na posadzkach oraz licowano ściany glazurą, zamontowano ścianki systemowe i blaty granitowe pod umywalki,

- w garderobach zlokalizowanych w piwnicy montowano konstrukcje rusztów stropów podwieszonych oraz zabudowywano kanały wentylacyjne płytami STG,

- wykonano roboty malarskie na elewacji południowej do poziomu cokołu, który zostanie pomalowany i zabezpieczony antygraffiti w terminie późniejszym,

- na elewacji zachodniej  ( zaczynając od strony południowej włącznie z wejściem głównym ) oraz na elewacji północnej zrealizowano następujące roboty :

- rozpoczęto roboty elewacyjne na pozostałej części elewacji zachodniej :

W ramach Projektu realizowano również roboty instalacyjne .

Z zakresu instalacji elektrycznej wykonano :

- w miarę postępu robót montowano na elewacjach przewody instalacji iluminacji elewacji oraz piony instalacji odgromowej,

- założono okablowanie podgrzewania schodów zewnętrznych wejścia głównego oraz rynien
 i  koryta odpływowego na dachu,

- rozprowadzono poziomy instalacji odgromowej na niskich częściach dachu.

W zakresie instalacji niskoprądowych i sieci strukturalnej rozprowadzono okablowanie instalacji oraz zamontowano część osprzętu.

W omawianym okresie poza robotami budowlanymi realizowano również działania w ramach promocji Projektu. W wyniku postępowania przetargowego wybrano firmę Max Media na wykonawcę i dostawcę materiałów promujących Projekt i zrealizowano I i II etap zamówienia,  rozprowadzając do poszczególnych działów AM materiały promujące Projekt RPO.

( 08 październik 2012 r.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9