Informacja z realizacji Projektu RPO w IV kwartale 2012 roku – Działanie 7.1

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

 

W IV kwartale 2012 roku w budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy realizowane były roboty , będące w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu RPO pod nazwą : „ Roboty odtworzeniowo - konserwatorkie zabytkowej sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX – wiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem.”

W okresie tym wykonano roboty ogólnobudowlane :

- kontynuowano roboty wykończeniowe na sali koncertowej :

 • wykonano szpachlowanie pilastrów ściennych,
 • wymieniono stolarkę okienną,
 • wykonano podkład betonowy pod podłogę z parkietu na widowni,

- zakończono roboty wykończeniowe w sanitariacie damskim na parterze,

- w pozostałych pomieszczeniach sanitarnych na parterze zakończono układanie płytek stylizowanych na posadzkach oraz licowanie ścian glazurą, przystąpiono do wykonywania robót malarskich,

- w garderobach zlokalizowanych w piwnicy zakończono montaż sufitów podwieszonych
i okładzin akustycznych ściennych, wykonano szpachlowanie płyt STG na stropach,

- w pomieszczeniach sanitarnych w piwnicy zamontowano sufity podwieszone z płyt STG wodoodpornych, wykonano ich szpachlowanie i przystąpiono do układania glazury ściennej,

- w korytarzu piwnicy wykonano zabudowy kanałów wentylacyjnych oraz szpachlowanie ścian i sufitów.

Ponadto wykonywano roboty elewacyjne:

- na pozostałej części elewacji zachodniej realizowano następujące roboty:

 • wykonano tynki renowacyjne wraz z odtworzeniem detali architektonicznych (tralek, gzymsów, boni, obramowań drzwi i okien),
 • wykonano szpachlowanie tynków oraz malowanie elewacji do poziomu cokołu,
 • założono obróbki blacharskie gzymsów i zamontowano parapety zewnętrzne,
 • zamontowano elementy sztukatorskie (figury przestrzenne) na zwieńczeniu frontonu elewacji,

- przystąpiono do robót na elewacji wschodniej:

 • wykonano inwentaryzację kształtów elementów architektonicznych elewacji (tralek, gzymsów, boni, obramowań drzwi i okien itp.),
 • skuto tynki zewnętrzne oraz uzupełniono ściany i zamurowano otwory w ścianach,
 • wykonano czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni elewacji,
 • przeprowadzono neutralizację soli i ręczne odgrzybianie powierzchni elewacji od poziomu terenu do poziomu posadzki parteru,
 • wykonano tynki renowacyjne z odtworzeniem detali architektonicznych (poza cokołem),
 • wykonano szpachlowanie powierzchni tynku.

- położono okładziny kamienne granitowe stopni schodowych zewnętrznych od strony północnej i wschodniej budynku,

- zamontowano balustradę schodów zewnętrznych od strony północnej,

- wykonywano roboty wykończeniowe w przestrzeni pod schodami od strony północnej budynku.

W ramach Projektu realizowano również roboty instalacyjne.

Z zakresu instalacji elektrycznej :

- na elewacji zamontowano piony instalacji odgromowej oraz instalację iluminacji elewacji,

- przystąpiono do montażu opraw oświetleniowych iluminacji elewacji oraz oświetlenia schodów od strony północnej budynku,

- rozprowadzono poziomy instalacji odgromowej na niskich częściach dachu oraz zainstalowano uziomy na zewnątrz obiektu.

W zakresie instalacji sanitarnych wykonano :

- roboty instalacyjne w pomieszczeniach sanitarnych w piwnicy,

- montaż armatury i osprzętu w sanitariacie damskim na parterze.

Ponadto przeprowadzono dystrybucję do poszczególnych działów Akademii Muzycznej oraz instytucji zewnętrznych kalendarzy na 2013 rok promujących realizowany Projekt RPO.

 

( 04 styczeń 2013 r. )

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Copyright © 2020 Akademia Muzyczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.