Informacja z realizacji Projektu RPO w I kwartale 2013 roku – Działanie 7.1

Drukuj

W I kwartale 2013 roku w budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy realizowane były roboty , będące w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu RPO pod nazwą : „ Roboty odtworzeniowo - konserwatorkie zabytkowej sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX – wiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem.”

W okresie tym wykonano roboty ogólnobudowlane :

        - kontynuowano roboty wykończeniowe na sali koncertowej :

- wykonano malowanie ścian antresoli i pilastrów ściennych,

- zamontowano dyfuzory ścienne i okienne,

- założono okładziny akustyczne na ścianie nad i pod antresolą,

- zamontowano ściankę mobilną pod antresolą,

- zamontowano panele akustyczne sufitowe na suficie sali oraz stropy podwieszone pod antresolą,

- wykonano posadzkę z parkietu na antresoli oraz zamontowano balustradę,

- ułożono posadzkę z parkietu na widowni,

- wykonano podkład betonowy oraz drewniany pod posadzkę na scenie,

- ułożono płytki ceramiczne pod podestami dla chóru i przygotowano powierzchnię pod montaż podestów,

- zamontowano drzwi stylizowane do sali koncertowej z antresoli oraz z poziomu parteru,

- przystąpiono do montowania foteli dla publiczności na widowni.

Ponadto wykonywane były roboty elewacyjne :

W ramach Projektu realizowano również roboty instalacyjne :

Z zakresu instalacji elektrycznej :

W zakresie instalacji sanitarnych wykonano :

Ponadto w ramach promocji Projektu w dniu 25 lutego 2013 r. w Gazecie Pomorskiej zamieszczono informację o realizowaniu przez Akademię Muzyczną Projektu unijnego.

( 15 kwietnia 2013)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10