O Akademii

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy rozpoczęła działalność 1 października 1974 roku jako Filia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, lecz tradycje szkolnictwa muzycznego stopnia wyższego w regionie kujawsko-pomorskim sięgają czasów przedwojennych, kiedy to w roku 1927 utworzone zostało w Bydgoszczy przez wybitnego skrzypka Zdzisława Jahnke Miejskie Konserwatorium Muzyczne o charakterze akademickim.  Kierowanie Filią bydgoską rektor PWSM w Łodzi prof. Zenon Płoszaj powierzył doc. Mirosławowi Pietkiewiczowi - prodziekanowi Wydziału Instrumentalnego, od października 1977 - prorektorowi do spraw Filii w Bydgoszczy. Struktura bydgoskiej szkoły była w tym okresie dwuwydziałowa, tworzyły ją: Wydział Instrumentalny i Wydział Wychowania Muzycznego.
 
DSCF1599
 
Usamodzielnienie Uczelni nastąpiło 27 listopada 1979 roku. Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Bydgoszczy nadano wówczas imię wybitnego polskiego kompozytora i patrioty Feliksa Nowowiejskiego. Kolejną ważną datą był dzień 1 stycznia 1982 roku, kiedy to Uczelnię przemianowano na Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
 
 
Pierwszym rektorem został prof. Roman Suchecki, który tę funkcję pełnił do 1987 roku. Kolejnymi rektorami byli: prof. Franciszek Woźniak (1987-1993), prof. dr Antoni Poszowski (1993-1999), prof. Jerzy Kaszuba (1999-2005), prof. Maria Murawska (2005-2012). Obecnie funkcję tę sprawuje prof. zw. Jerzy Kaszuba. 
 
Od roku akademickiego 1981/1982 Uczelnia ma strukturę czterowydziałową: Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, Wydział Instrumentalny, Wydział Wokalno-Aktorski i Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej. W kolejnych latach powołano Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie (1984), Podyplomowe Studia Emisji Głosu (1989), Studium Pedagogiczne (1994), Podyplomowe Studium Instrumentalistyki (1999), Podyplomowe Studium Wokalistyki (2004).
 
W roku 1990 ufundowany został Sztandar Uczelni. Systematycznie powiększana też była baza materialna Uczelni, na którą obecnie składają się budynki dydaktyczne z gmachem głównym przy ul. Słowackiego, kompleksem zabudowań przy ul. Staszica, budynkiem przy ul. Warmińskiego oraz gmachem przy ul. Gdańskiej 20, mieszczące łącznie kilkadziesiąt sal wykładów zbiorowych, sal do zajęć indywidualnych  i ćwiczeń (w tym 3 sale klawesynowe i 3 sale organowe), Salę Koncertową z organami (150 miejsc) oraz Aulę (100 miejsc). W roku akademickim 2013/2014 oddano do użytku nowoczesną Salę Koncertową z orkiestronem (190 miejsc) przy ul. Gdańskiej. Akademia posiada również budynek Biblioteki Głównej i dom akademicki mieszczący pokoje dla studentów i gości Akademii.
 
Wyrazem systematycznego rozwoju i rosnącego prestiżu Uczelni staje się coraz większa liczba studentów i absolwentów oraz uzyskiwane przez nich nagrody na krajowych i międzynarodowych konkursach muzycznych. Obecnie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy kształci się około 600 studentów i słuchaczy (w tym cudzoziemcy) pod kierunkiem 150 pedagogów, którzy pracę dydaktyczną łączą z ożywioną działalnością koncertową, twórczą i naukową. 
 
Budynek Główny Akademii, ul. Słowackiego 7Akademia Muzyczna realizuje wspólne projekty z rodzimymi instytucjami muzycznymi (Filharmonia Pomorska, Opera Nova, Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Pałac w Lubostroniu, Pałac w Ostromecku). Ponadto współpracuje z uczelniami polskimi i zagranicznymi (m.in. Kijów, Bańska Bystrzyca, Strasbourg, Hamburg, Ryga, Kragujewiec, Tuluza). Poprzez otwarte kontakty z innymi ośrodkami Uczelnia dąży do urzeczywistnienia idei prężnego i nowoczesnego muzycznego ośrodka akademickiego, zyskującego znaczenie w wymiarze europejskim.
 
aktualnościwładze uczelnistruktura uczelnidla wykładowcówdla studentówkontaktKontakt z administratorem
Copyright © 2020 Akademia Muzyczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.